Výsledková listina - „Sněhový Brněnec“ 2013


Editoval: Jan Audý dne 23.4.2013, v rámci kategorie "Napsali o nás"10. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů „Sněhový Brněnec“

 ve dnech 19. 4. – 21. 4. 2013 Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2013 ve Vysokém nad Jizerou

Porota ve složení:
 • Prof. Mgr. František Laurin, předseda poroty
 • Mgr. Petr Kolínský, člen poroty
 • Ivan Loněk, člen poroty
 • Hana Cihlová, tajemnice
rozhodla takto:

Cena za inscenaci : DS Zmatkaři Dobronín – inscenace „Zlomatka“ Nominace na KDP – DS Zmatkaři Dobronín – inscenace „Zlomatka“

 Doporučení programové radě k výběru na KDP - DS Kantoři Mikulovice – inscenace „Na správné adrese“

Diplom:
 • Cena za herecký výkon Josefu Kalousovi (Kroužek div.ochotníků Dolní Dobrouč) za roli Zvonimíra v inscenaci „Sláva EU aneb Ať žije Dobrouč!“
 • Cena za herecký výkon Miroslavu Černohousovi (DS Tyl Králíky) za roli Lumíra v inscenaci „Ve státním zájmu“
 • Cena za herecký výkon Kamile Bernátkové (DS Kantoři Mikulovice) za roli Annie v inscenaci „Na správné adrese“
 • Cena za herecký výkon Silvii Voleské (Kroužek div.ochotníků Dolní Dobrouč) za roli Apoleny v inscenaci „Sláva EU aneb Ať žije Dobrouč!“
 • Cena za herecký výkon Martinu Venclovi (Chvaletické divadlo JEN TAK) za roli Augusta Augusta v inscenaci „August August, august“
 • Cena za herecký výkon Janu Audý (DS Kantoři Mikulovice) za roli Spartaka v inscenaci „Na správné adrese“
 • Cena za herecký výkon Ludmile Dostálové (DS Zmatkaři Dobronín) za roli Anny v inscenaci „Zlomatka“
 • Cena za herecký výkon Šárce Jasanové (DS Kantoři Mikulovice) za roli Marie Luisy v inscenaci „Na správné adrese“
 • Cena za herecký výkon Janu Hejralovi (DS Zmatkaři Dobronín) za roli Diega v inscenaci „Zlomatka“
 • Cena Nataše Lužné (Kroužek div.ochotníků Dolní Dobrouč) za režii inscenace „Sláva EU aneb Ať žije Dobrouč!
 • Cena Vladimíru Mátlovi (DS Zmatkaři Dobronín) za režii a scénografii v inscenaci „Zlomatka“
Čestné uznání:
 •  Evě Hynkové (Divadelní klub Makov) za roli Anděly v incesnaci „Jíra Danda aneb Chudák manžel“
 •  Kateřině Miškové (Chvaletické divadlo JEN TAK) za roli Lulu v inscenaci „August August, august“
 •  Miroslavu Valovi (DS Zmatkaři Dobronín) za roli Alberta v inscenaci „Zlomatka“
 •  Iloně Žouželkové (DS Městečko Trnávka) za roli Lišky Ryšky v inscenaci „Pták Ohnivák a liška Ryška“
 • Luďku Hájkovi (Divadelní klub Makov) za roli Jíry Dandy v inscenaci „Jíra Danda aneb Chudák manžel“
 • Ivě Musilové (DS Tyl Králíky) za roli Ivy v inscenaci „Ve státním zájmu“
 • Jiřímu Havlíkovi (Kroužek div.ochotníků Dolní Dobrouč) za roli starosty Čestmíra v inscenaci „Sláva EU aneb Ať žije Dobrouč!“
 •  Martinu Hejkrlíkovi (DS Tyl Králíky) za roli Emana v inscenaci „Ve státním zájmu“
 •  Karlu Kudrnovi (Divadelní klub Makov) za roli Barona z Hlaupětína v inscenaci „Jíra Danda aneb Chudák manžel“
 • Martě Ostré (DS Kantoři Mikulovice) za roli Goergette v inscenaci „Na správné adrese“
 • Vladimíru Hovadovi (Kroužek div.ochotníků Dolní Dobrouč) za roli Zvonimíra v inscenaci „Sláva EU aneb Ať žije Dobrouč“
 •  Drahoslavu Bernátkovi (DS Kantoři Mikulovice) za roli Bertranda v inscenaci „Na správné adrese“
 • Tereze Fialové (DS Zmatkaři Dobronín) za roli Olgy v inscenaci „Zlomatka“
 •  Renatě Obertové (Chvaletické divadlo JEN TAK) za kostýmy v inscenaci „August August, august“

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích oddělení regionálních a kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál Divadelní spolek Zmatkaři Dobronín.

 • 1. DS Zmatkaři Dobronín 1,04
 • 2. DS Kantoři Mikulovice 1,2
 • 3. Kroužek div. ochotníků Dolní Dobrouč 1,30
 • 4. Chvaletické divadlo JEN TAK 1,34
 • 5. DS Městečko Trnávka 1,35
 • 6. DS Tyl Králíky 1,8
 • 7. Divadelní klub Makov 1,9

Zapsala: Hana Cihlová, 21.4. 2013