Mikulovický škrpál 2007


Editoval: Jan Audý dne 27.1.2011, v rámci kategorie "Napsali o nás"„Mikulovický škrpál“ si odvezl dětský soubor „Petrklíč“ ze Staré Červené Vody.
Úspěšná přehlídka dětských amatérských divadelních souborů.
Jazyková bariéra nehrála roli. Teta „Dáda“ zapojila i diváky.

Mikulovice - V sobotu 24.3.2007 proběhl v kulturním sále Obecního úřadu v Mikulovicích již třetí ročník soutěžní přehlídky dětských amatérských divadelních souborů nazvaný „Mikulovický škrpál“. Festivalu se zúčastnily 4 soubory z Jesenicka a polský soubor z Glucholaz. Vystoupení malých divadelníků zahájilo představení souboru „Broučci“ z Písečné s pohádkou „Moudrý zlatník“. Dopoledne ještě vystoupil divadelní soubor Petrklíč ze Staré Červené Vody s představením „Dům kočky Modroočky“.
Členové ochotnického divadelního spolku „Kantoři“ z Mikulovic se po celý den starali o spokojenost účastníků i diváků a zajišťovali občerstvení soutěžících. Odpolední blok zahájila pohádka „Kopciuszek“ (Popelka) v podání divadelního souboru z polských Glucholaz. Poté se na jevišti objevila se svým netradičním vystoupením Dana Sklenaříková, jako teta Dáda. Ve dvou pohádkách, kde jako další postavy vystupovaly marionety, nechala zahrát i náhodně vybrané děti z hlediště a tak prkna, co znamenají svět, ochutnali Jan Jasan a Jan Zrník z Mikulovic. Závěr soutěžní přehlídky patřil souboru „Mandatum“ z Jeseníku s poučnou hrou „Tetka Vševědka a dědek Všudybyl“.
Diváci při vstupu do hlediště dostávali kuličky a odevzdáním „hlasu“ (kuličky) mohli po představeních odměnit hru, která se jim nejvíce líbila. Nakonec zvítězila pohádka o zvířátkách divadelního souboru „Petrklíč“s množstvím krásných kostýmů a odvezla si hlavní cenu -keramický „Mikulovický škrpál“. Všechna představení byla ale velice zajímavá a malí divadelníci si za své výkony na jevišti, kde se roztřesou kolena nejednomu dospělému, zaslouží absolutorium. O tom, že jazyková bariéra v dramatické tvorbě nehraje příliš velkou roli, podali důkaz malí polští herci, kteří se zájmem sledovali všechna ostatní vystoupení. Vedle hlavní ceny - škrpálu - dostal každý soubor dárkovou tašku. Festival pořadatelsky zajistili „Kantoři“ a OÚ Mikulovice a sponzorsky podpořily tyto firmy: Parfumerie Teta Jeseník, p. Bořutová, Hako Jeseník a jeden milý sponzor, jež si nepřál být jmenován. Diváci v Mikulovicích, kterých se sešla necelá stovka, se již těší na další ročník Škrpálu.

(pm)