Výsledková listina - „Sněhový Brněnec“ 2012


Editoval: Jan Audý dne 24.4.2012, v rámci kategorie "Napsali o nás"9. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů „Sněhový Brněnec“ ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2012

 Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2012 ve Vysokém nad Jizerou

Porota ve složení:

  • Prof. Mgr. František Laurin, předseda poroty
  • Mgr. Petr Kolínský, člen poroty
  • Ivan Loněk, člen poroty
  • Hana Cihlová, tajemnice

 rozhodla takto: Cena za inscenaci : DS E.Vojana Brněnec – inscenace „Komunismus“

Nominace na KDP – DS E.Vojana Brněnec – inscenace „Komunismus“

Doporučení programové radě k výběru na KDP - Heřman Heřmanův Městec – představení „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“  

Diplom: Cena za herecký výkon Drahoslavu Bernátkovi (DS Kantoři Mikulovice) v roli Kiliána, prof.čestiny, v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy ze 40 dní“

Cena za herecký výkon Martinu Kosovi (DS Tyl Králíky) v roli Pentworthyho v inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“

Cena za herecký výkon Josefu Řezáčovi (DS Heřman Heřmanův Městec) v roli Pána v inscenaci „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“

Cena za herecký výkon Michalu Dziendzinskému (DS Heřman Heřmanův Městec) v roli Spisovatele v inscenaci „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“

Cena za herecký výkon Janě Čihákové (DS E.Vojana Brněnec) v roli Aleny v inscenaci „Komunismus“

Cena za herecký výkon Dušanu Blažkovi (DS E.Vojana Brněnec) v roli vyšetřovatele v inscenaci „Komunismus“

Čestné uznání:

- Štěpánu Hakovi (Divadelní spolek Zahrádka Miletín) za autorský přínos k inscenaci Vázání Kytice

- Šárce Jasanové (DS Kantoři Mikulovice) za roli dr.Halvové v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“

- Vlaďce Hromádkové (DS Kantoři Mikulovice) za roli pacientky Doležalové v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“

- Janu Audý (DS Kantoři Mikulovice) za roli pacienta Šifaldy v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“

- Hance Staré (DS Tyl Králíky) za roli Dory Tombové v inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“

- Ivě Musilové (DS Tyl Králíky) za roli Anny Franklinové inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“

 - Jiřímu Zelenému (DS E.Vojana Brněnec) za roli Michala v inscenaci „Komunismus“

- Vlastimilu Bednářovi (DS E.Vojana Brněnec) za roli syna Viktora v inscenaci „Komunismus“

 - Divadelnímu souboru Heřman Heřmanův Městec za inscenaci „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“ s přihlédnutím k dramatizaci literární předlohy

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál Divadelní spolek Zahrádka Miletín.

Zapsala: Hana Cihlová