Svatováclavská pouť divadelníků 2009


Editoval: Jan Audý dne 27.1.2011, v rámci kategorie "Napsali o nás"Svatováclavská pouť divadelníků
Ochotnický soubor Kantoři vyrazil na pouť po Mikulovicích.

Mikulovice - Široký Brod se účastní pravidelného setkávání Brodů, Hradec zase Hradců, jen Mikulovice dosud stály poněkud stranou a své partnery pro spolupráci nalézaly zatím jen v zahraničí. První krůčky k partnerství všech Mikulovic z České republiky se uskutečnily již v loňském roce. Tehdy byli zástupci těchto obcí pozváni na únorový ples sportovců do jesenických Mikulovic, ale sněhová kalamita nakonec vše zhatila. Náhradní termín byl stanoven na červnové Dny Mikulovic, kdy také zástupci českých a moravských Mikulovic přijeli a byli přijati starostou Ivanem Dostem. Třetím krokem ve vzájemném navazování vztahů pak byla zářijová spanilá jízda divadelního spolku Kantoři, který se svou hrou „Casanova žije“ vystoupil během tří dnů na třech jevištích v různých koutech republiky. Na cestě Kantory doprovázela „Dáda“ Šenkeříková z Bruntálu, která s mikulovickým souborem spolupracuje a vystupuje s programem pro nejmenší diváky. Okružní jízda po republice začala v pátek 25.9.2009 odpoledne a již večer vystoupili Kantoři na prknech kulturního domu v Mikulovicích u Znojma. Ve vesnici se zhruba šesti stovkami obyvatel přišlo na představení cca 50 diváků. Po noclehu v tělocvičně ZŠ navštívili Kantoři místní školu a v neformální besedě spolu se zdejšími kolegy probrali radosti i strasti učitelského života. Poté se soubor přesunul do jen cca 30 km vzdálených Mikulovic u Třebíče. Protože tentokrát bylo před představením více času, obešli členové divadelního souboru v kostýmech celou vesničku a osobně pozvali všechny její obyvatele na večerní představení. Překvapeně při tom zjišťovali, že nejčastější odpověď zněla: „My o tom víme a večer přijdeme.“ A večer se opravu stalo něco neskutečného - ve vísce mající dvě stovky obyvatel přišlo na Casanovu 95 lidí! Počin o to cennější, že výdělek ze vstupného ve výši 5000 Kč byl věnován jesenickým Mikulovicím jako dar na úhradu škod způsobených povodní v letošním roce. Další den čekala Kantory dlouhá cesta do severních Čech. Cestou se přitom povedlo chybou v navigaci navštívit i Mikulovice, které sice ještě donedávna existovaly, ale před pár lety musely ustoupit těžbě uhlí a na jejich místě zůstal jen opuštěný kostel. Po tomto neplánovaném, ale vlastně symbolickém zdržení, dorazili Kantoři do hledaných Mikulovic v Krušných horách, které jsou dnes osadou Nové Vsi v Horách. Po odpolední prohlídce obce, jež kdysi byla třikrát lidnatější než dnes a kde je velká tradice výroby hraček ze dřeva, se večer konalo poslední představení Kantorů. Po společném posezení s hostiteli pak již jen následoval noční přesun zpět domů. Cestou minuli účastníci zájezdu poslední Mikulovice, nalézající se u Pardubic, které ale divadelní vystoupení předem odmítly s poukazem, že v obci nemají kulturní dům a šťastně dorazili na Jesenicko. „Ve všech Mikulovicích jsme byli velice srdečně přijati, až to v nás vyvolalo pocit, že Mikulovice jsou vlastně jedna velká rodina. Navíc mnohé máme společné. Takřka všude se hraje fotbal nebo existuje sdružení dobrovolných hasičů a tak věřím, že setkávat se v neformální rovině budeme i nadále“ řekl nejen organizátor akce, ale i původce myšlenky setkávání Mikulovic Drahoslav Bernátek.
(nk)