Casanova žije! 2009


Editoval: Jan Audý dne 27.1.2011, v rámci kategorie "Napsali o nás"



Casanova žije!
Na dvě stovky diváků báječně pobavilo vystoupení divadelního spolku Kantoři. Ovace nebraly konce. Šťastná volba režisérky Marie Nezvalové.

Mikulovice - V sobotní podvečer bylo na Hlavní ulici v Mikulovicích nezvykle rušno. Zatímco jindy po soumraku civí ze zdi školní budovy do prázdného „bulváru“ jen ohyzdný Santa se svými soby, tentokrát jak mravenečci přicházeli obyvatelé obce do kulturního sálu Obecního úřadu, aby se na vlastní oči přesvědčili, zda „Casanova žije“.
Ochotnické divadlo mělo v Mikulovicích vždycky zvuk a na vysoké úrovni se hrálo už v poválečných letech. Dvacetiletí jeho existence ukončilo až „posedávání před bednou“ - tedy masové rozšíření televize v šedesátých letech. Ale na počátku nového tisíciletí byla obnovena slavná tradice a od té doby divadelní spolek Kantoři s úspěchem prezentoval svá představení na řadě scén nejen na Jesenicku, ale i v širokém okolí. V letošním roce nastudovala režisérka Marie Nezvalová se svým souborem hru „Casanova žije“. A byla to šťastná volba. Vtipné dialogy s lechtivým podtextem jako by byly ušity jednotlivým aktérům na tělo. Nemá cenu vyzdvihovat jedince. Všichni byli vynikající a proto nelze jinak, než vyjmenovat všechny členy souboru, které závěrečný potlesk nechtěl pustit z jeviště - Drahoslav Bernátek, Milena Guzejová, Marta Ostrá, Šárka Jasanová, Vlaďka Hromádková, Milan Ostrý a Jiří Š. Truneček. Na dvě stovky diváků se úžasně bavilo a znovu se ukázalo, že pokud člověk chce jít za kulturou, vždy si cestu najde. Ne náhodou četní diváci, kteří mají celoroční předplatné v jesenickém divadle Petra Bezruče, přiznávali, že výkon „Kantorů“ snesl srovnání s vyhlášenými profesionálními soubory z Prahy. Jednoduše shrnuto - sobotní večer se v Mikulovicích vydařil a nadšeným ochotníkům nezbývá než popřát v jejich chvályhodném úsilí řadu dalších úspěchů.
(pm)